การใช้งาน header tags รับทำ SEO เพื่อให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจเนื้อหาเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง

Header tags เทคนิคตัวช่วยในการทำ SEO

การใช้งาน header tags ให้ถูกต้อง

Header tags คือ แท็กส่วนหัว HTML (h1 ถึง h6) ใช้เพื่อกำหนดส่วนหัวและหัวข้อย่อยของหน้าเว็บที่รับทำ SEO แท็ก H1 มีความสำคัญที่สุดและควรใช้สำหรับชื่อหลักของ SEO ในขณะที่แท็ก H2 ใช้สำหรับชื่อหัวข้อและอื่น ๆ เครื่องมือค้นหาใช้แท็กเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างและลำดับชั้นของเนื้อหาในหน้า ทำให้ผู้ใช้ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น การใช้แท็กส่วนหัวอย่างเหมาะสมยังสามารถปรับปรุงการเข้าถึงและการอ่านหน้าเว็บสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

แท็กส่วนหัว HTML ( h1, h2, h3, h4, h5, และ h6) ใช้เพื่อกำหนดส่วนหัวและส่วนหัวย่อยของเนื้อหาสร้างประสิทธิภาพ SEO แท็กเหล่านี้ระบุโครงสร้างและลำดับชั้นของเนื้อหาทำให้ผู้ใช้เข้าใจการจัดหน้าเพจได้ง่ายขึ้น และยังช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น แท็ก h1แสดงหัวข้อที่สำคัญที่สุดในหน้า ในขณะที่ h2, h3, h4, h5 และ h6 แท็กแสดงหัวข้อย่อยที่มีความสำคัญลดลง ขอแนะนำให้ใช้ h1 เพียงตัวเดียว

Header tags นั้นมีความสำคัญต่อการทำ SEO เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม Google มักจะดูที่ h1 เป็นสิ่งแรกเสมอ ถ้าหากหัวข้อ h1 ของเรามีความน่าสนใจ มีการใช้คีย์เวิร์ดสำคัญ จะส่งผลให้ Google คัดเลือกเว็บไซต์ของเราไปที่หน้าการค้นหา เพื่อให้เวลาผู้ใช้งานเสิร์ชคีย์เวิร์ดก็จะเจอเว็บไซต์ของเรา ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ Header tags ส่วนสำคัญของการรับทำ SEO

Header tags เทคนิคตัวช่วยในการทำ SEO

                มีหลายเทคนิคสำหรับช่วยในการรับทํา SEO และนิยมใช้อย่างกว้างขวาง :

  • ใช้ keyword ใน title tag และ meta description

Title tag และ meta description ที่ใช้สำหรับใส่ในเว็บไซต์ โดย title tag จะเป็นหัวข้อหรือชื่อเรื่องของเว็บไซต์ และ meta description จะเป็นคำอธิบายแนะนำสั้น ๆ ของเว็บไซต์ การใช้ keyword ใน title tag และ meta description จะช่วยให้สิ่งที่เราโปรโมท SEO ในเว็บไซต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถโปรโมตให้กับเว็บไซต์เพิ่มเติมและให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์ได้รับการค้นหาจากผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น และได้รับการจัดอันดับในผลการค้นหา

  • ควรใช้ header tag (H1, H2, H3, …) แบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ

แท็กส่วนหัว HTML ซึ่งแสดงโดยองค์ประกอบ h1-h6 ใช้เพื่อแบ่งเนื้อหาทำ SEO ของหน้าเว็บออกเป็นส่วน ๆ และระบุลำดับชั้นของส่วนเหล่านั้น

  • โปรโมทรูปแบบของหน้าเว็บด้วย schema markup

ข้อมูลที่มีโครงสร้างประเภทหนึ่งที่สามารถเพิ่มลงใน HTML เพื่อช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจเนื้อหาในหน้าเว็บ การเพิ่ม schema markup ช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์ เช่น ประเภทของเนื้อหารับทำ SEO รายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ และอื่น ๆ หากต้องการใช้ schema markup ต้องเพิ่มแท็ก HTML เฉพาะลงในโค้ดของเว็บไซต์ซึ่งกำหนดคุณสมบัติและความสัมพันธ์ของเนื้อหารองรับโดย Google, Bing, Yahoo และ Yandex

  • ใช้ลิงก์ internal และ external รับทํา SEO ในการเชื่อมโยงหน้าเว็บ

ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นในเว็บไซต์เดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว

External link ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆได้ ซึ่งสามารถช่วยให้เว็บไซต์เพิ่มความเชื่อถือได้

ลิงก์ภายในคือไฮเปอร์ลิงก์ที่เชื่อมต่อหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์ไปยังหน้าอื่นภายในเว็บไซต์เดียวกัน ลิงก์ SEO เหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสำรวจไซต์และค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย ในทางกลับกันลิงก์ภายนอกคือไฮเปอร์ลิงก์ที่เชื่อมต่อหน้าหนึ่งไปยังหน้าอื่นในเว็บไซต์อื่น ลิงก์เหล่านี้ให้ข้อมูลและทรัพยากรเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้ และสามารถใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไซต์ต่าง ๆ

  • สร้าง content ที่ดีต่อผู้ใช้และมีคุณภาพ

เมื่อต้องการเริ่มรับทำอันดับ SEO ควรคัดกรองข้อมูลเนื้อหาที่จะโพสต์ลงให้ถูกต้องและนำเสนอให้ชัดเจน วางแผนเนื้อหาล่วงหน้า และควบคุมเนื้อหาที่เขียนรวมถึงการใช้ภาษาที่ชัดเจนและประณีต ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด เช่น ข้อผิดพลาดในการเขียน การสะกดผิด ฯลฯ ทำความสนใจในความต้องการและความสนใจของผู้อ่าน ควรใช้ภาพ หรือ วีดีโอ เพื่อช่วยอธิบายเนื้อหา

  • ใช้ข้อมูลจาก Google Search Console และ Google Analytics ในการประเมินผลและปรับปรุง SEO

Google Search Console ใช้ในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงผลของเว็บไซต์ใน Google Search และให้ข้อมูลที่จำเป็นในการประเมินและการปรับปรุง SEO เช่น จำนวนคำค้นหาและลิงก์ที่เข้าถึงเว็บไซต์

Google Analytics ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงและประเมินการสร้างปริมาณผู้ใช้ในเว็บไซต์ ซึ่งสามารถใช้ในการประเมินผลและการปรับปรุง SEO โดยการตรวจสอบปริมาณการเข้าถึงจากแหล่งที่มาและการดำเนินการในเว็บไซต์

การใช้งาน header tags ให้ถูกต้อง

header tags (H1-H6) ใช้ในการจัดลำดับและเน้นเป็นหัวข้อในเว็บไซต์รับทำ SEO ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์รองรับกับการทำอันดับ SEO

  • H1 ใช้เป็นหัวข้อหลักของเว็บไซต์
  • H2-H6 ใช้เป็นหัวข้อย่อยของเว็บไซต์

แนะนำให้ใช้ header tags อย่างเหมาะสม และใช้จำนวนที่เหมาะสม เพื่อให้มีการเข้าถึงและการอ่านง่ายของผู้ใช้